සංවේගයෙන් දැනුම් දීමයි !

සංවේගයෙන් දැනුම් දීමයි ! ඉෂාන් කරුණාරත්න සොහොයුරාගේ මව අභාවප්‍රාප්ත වුයෙන් ඒ පිලිබඳ අවසන් කටයුතු බොරැල්ල කනත්තේදී අද (23) සවස 4…

Continue Reading →